skip to Main Content

Savon historia IV. Uudistuksiin heräävä Savo 1870 – 1918

Savon historia IV – Uudistuksiin heräävä Savo 1870 – 1918 valottaa modernin Suomen ja suomalaisuuden syntyä Savon näkökulmasta. Kuvattavalla aikakaudella tapahtui monia uudistuksia, joille nykyinen Suomi rakentui. Maatalouden muutos, metsäteollisuuden nousu, kansalaisyhteiskunnan synty yhdistyksineen, koululaitoksen leviäminen, kunnallishallinnon uudistukset sekä yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden saaminen muokkasivat myös savolaisten elämää. Savo ei taloudellisesti kulkenut maan kehityksen kärjessä, mutta sen sijaan hengen viljelyn saralla maakunta tuotti korkeinta valtakunnallista tasoa Minna Canthista Joel Lehtoseen ja Juhani Ahoon.

Kirjassa kuvataan elävästi savolaisten elämää ja sen eri puolia laajoihin alkuperäislähteisiin nojautuen. Samalla tulevat hyvin esille Etelä- ja Pohjois-Savon erot ja ominaispiirteet.

Kirjoittaja

Wirilander, Hannele

Savon säätiö

ISBN 978-951-98440-7-7 (sid.)

ISBN 978-951-98440-8-4 (1/1-n.)

ISBN 978-951-98440-9-1 (1/2-n.)

Back To Top