skip to Main Content

Savon historia V. Vastakohtien aika 1919 – 1944

Savon historian V osassa tarkastellaan maakunnan vaiheita Suomen itsenäistymisestä toisen maailmansodan päättymiseen. Torppareiden itsenäistyttyä ja tilattomien saatua maata Savosta muodostui yritteliäiden talonpoikien pientilavaltainen maakunta. Teolliset yhteisöt kehittyivät, ja väestö liikkui niin alueellisesti, sosiaalisesti kuin poliittisestikin. Kaupungistuminen oli näkyvä kehityssuunta, mutta Savo pysyi hyvin vahvasti agraarimaakuntana.

Vastakohtien aika nostaa esiin ne aatteelliset ja sosiaaliset jännitteet, jotka olivat tunnusomaisia sisällissodan jälkeiselle kaudelle ja talouslaman varjostaman 1930-luvun alkupuoliskon kriisivuosille myös Savossa. 1920-luvun vasemmistoradikalismia seurasi 1930-luvulla oikeistoradikalismi lapuanliikkeineen, mutta toisen maailmansodan rintamilla ja kotirintamalla taisteli yhtenäinen maakunta.

Aikakauden virittämä murrekirjallisuus esitteli suurelle yleisölle itsetietoisesti “kasvantaviärän leuvan” maakunnan, ja savolaisten urheilijoiden kansainvälisistä menestyksistä sai koko Suomi ylpeillä.

Kirjoittaja

Kinnunen, Erkki
Kustantaja Savon säätiö, Sid. 802 sivua

Back To Top