skip to Main Content

Savon historia VI. Heimomaakunnasta maakuntien Eurooppaan 1945 – 2000

Savon historian VI osa kertoo, miten nyky-Savo rakennettiin sotien jälkeen ja miten se kehittyi osaksi Euroopan unionia. Tarkasteltava jakso ulottuu vaaran vuosista turvatun elämän kauteen, vuoteen 2000.

Suomalaisen yhteiskunnan suuri murros on teoksen keskeinen teema. Jälleenrakentamisen aherrus, 1960-luvun maaltapako ja 1990-luvun talouskriisi, mutta myös hyvinvoinnin, sosiaalipalvelujen ja koulutuksen lisääntymisen, modernin kulttuurin kehittymisen sekä kansainvälistymisen seuraukset näkyvät Savossakin.

Maakunnan viime vuosikymmenien kehitys nivoutuu teoksessa koko Suomen kattaviin ja myös vielä laajempiin, kansainvälisiin puitteisiin. Monipuolinen, perusteellinen kuva toimintaympäristöstä ja sen muutoksista luo pohjaa maakunnallisten ratkaisujen ja kehityksen ymmärtämiselle. Moni savolainen on myös vaikuttanut vahvasti koko Suomen kehitykseen.

Kirjoittajat

Kinnunen, Erkki

Lyytinen, Eino

Soikkanen, Hannu

Vihola, Teppo

Savon säätiö

ISBN 951-98440-4-X (1/1-n.)

ISBN 951-98440-6-6 (1/2-n.)

ISBN 951-98440-5-8 (sid.)

Back To Top