skip to Main Content

Savon historia II:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534 – 1617

Savon historia II:1 Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534-1617 kuvaa ensin Savon pohjoisosan ja sitten koko Sisä-Suomen erämaiden asuttamista. Teoksessa seurataan savolaisen kaskenkaatajakansan elämänmenoa kotikonnuilla, kaskimailla, eräretkillä, kauppamatkoilla, kirkkoteillä, käräjätuvassa ja sotapoluilla. Aikakauteen mahtuu myös kolme sotaa. Yhteiskunnan tiukentuva ote johti kansan kapinaan, nuijasotaan. 

Kauko Pirinen käsittelee monipuolisesti savolaisia sukuja ja sukunimiä. Kirjan savolaiset eivät ole harmaata massaa, vaan nimeltä ja suvulta tunnettuja talonpoikia, itsellisiä, ammattimiehiä, sotilaita tai jo paikallisyhteisön hallintoportaille ylenneitä. Mukana kulkevat myös ne esivallan edustajat, joiden tehtävänä oli sopeuttaa savolainen yhteiskunta valtakunnallisen politiikan vaatimuksiin.

Kirjoittaja

Pirinen, Kauko

Professori Kauko Pirinen (1915-1999) oli monipuolinen historiantutkija, arkistomies ja kirkkohistorian professori. Hän oli Savon maakuntahistorian toimituskunnan jäsen vuosina 1951-1999.

KUSTANNUSKIILA OY

Pieksämäki 1982

Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo

Kirjan alkusanat

Runsaat kaksi vuosikymmentä on Savon historian II:1 osan nyt ilmestyessä ehtinyt kulua Kaarlo Soirilanderin kirjoinaman Savon historian III osan (ajanjakso 172I* 1870) iulkaisemisesta. Kuten kirjan alkulauseessa silloin mainittiin, tarkoituksena oli, että silloinen fil. tohtori Kauko Pirinen laatisi edeltävän, Savon linnaläänin itsenäistymisestä vuodesta 1534 isonvihan päättymiseen käsittävän jakson kokonaisuudessaan. Kun kuitenkin karttuvat yliopistolliset virkatehtävät niihin kytkeytyvine kirjallisine töineen rajoittivat tekijän mahdollisuuksia keskittyä Savon historian valmistamiseen suunnitellussa laajuudessaan, toimituskunta päätyi työn varrella II osan jakamiseen kahdelle kirjoittajalle.

Tämä järjestely on samalla tehnyt mahdolliseksi Savon historian perustavan kauden yksityiskohtaisen käsittelyn. Professori Pirisen laadittavaksi jäi siten vuodet 1134-16I-/ käsittävä osa II:1, jonka päätöskohtana on Stolbovan rauha.

Ajanjakson 1617-1721 kattavan osan II:2 kirjoittajaksi valittiin dosentti Veijo Saloheimo. Tämä järjestely on myös tehnyt mahdolliseksi molempien osien rinnakkaisen valmistamistyön. Suunnitelmana on osan II:2 käsikirjoituksen valmistuminen vuoden 1983 loppuun mennessä.

Toimituskuntaa oli työn edetessä täydennetty kutsumalla uusiksi jäseniksi professori Hannu Soikkanen ja dosentti Arvo M. Soininen sekä sihteeriksi fil. lisensiaatti, Antero Nederström.

Savon Säätiön valtuuskunta ja hallitus ovat Savon kuntien myötävaikutuksella edelleen huolehtineet Savon historian käsikirioituksen valmistamisen taloudellisista edellytyksistä. Painatuksen ja levityksen hoitaa Kustannuskiila Oy.

Toimituskunta kiittää Savon Säätiötä työnsä vaiheissa jatkuvasti saamastaan suuriarvoisesta tuesta.

Huhtikuussa 1982.

Savon historian toimituskunta

Martti Ruutu

Kauko Pirinen

Hannu Soikkanen

Heikki Waris

Kaarlo Wirilander

Arvo M. Soininen

Antero Nederström

Sisällysluettelo

Back To Top