skip to Main Content

Savon historia III. Savo kaskisavujen aikakautena 1721 – 1870

Filosofian tohtori Kaarlo Wirilanderin (s. 14.8.1908 ja k. 16.10.1988 Mikkelin Rouhialassa) esitys Savon maakunnan vaiheista ulottuu isonvihan ‘vereksistä jäljistä’ konevaltaisen kauden alkuoireisiin saakka eli tasaluvuin sanottuna se peittää 150-vuotiskauden 1720-1870. Tänä aikana Savo joutui ratkaisevammin kuin koskaan aikaisemmin puristamaan irti elämisensä ehdot kaskista.

Kaskisavujen Savo, tämä sinervän autereen, heleiden lehtojen ja aurinkoisten ahojen kaunis maa, eli silloin monivivahteisen puukulttuurinsa viimeistä vaihetta. Elävästä elämästä runsaasti esimerkkejä tarjoten, kehityksen kulloistakin suuntaa ja eri elämänalueiden kesken vallinneita yhteyksiä valaisten tekijä kertoo siitä, millaisessa tilassa talojen hajakappaleina olevat maat olivat isojaon takaisina aikoina, millainen verotaakka sen ajan ihmisiä painoi, miten tieverkko tiheni, liikenne kävi luistavammaksi, paikallishallinto tehostui, henkinen elämä vilkastui ja millainen oli kaupan tila kaupungittomassa maakunnassa aikana, jolloin lähes jokainen savolainen oli sekä viljan tuottaja että myyjä, samalla kertaa maamies ja kauppamies.

Kirjoittaja

Wirilander, Kaarlo

ISBN 951-98440-2-3 sid/kl

ISBN 951-98440-3-1 sid/kl

Savon säätiö

Back To Top